Emisyon Ölçümleri
Hava Kalitesi Ölçümleri
Su, Atık Su ve Atık Analizleri
Akustik, Çevresel Gürültü
İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği
ÇED ve Danışmanlık
Elektrik Enerji Kalitesi Ölçümleri
Enerji Verimliliği Etütleri
 
 
 
 
İçme Suyu Analizleri

 

İçme Suyu , Atık Su, Deniz Suyu, Yüzeysel Su Analizleri

   pH Tayini    İletkenlik Tayini Esçem Enerji
   Sıcaklık    Renk
   Balık Biyodeneyi (ZSF)    Asidite / Alkalinite Tayini
   Fekal / Toplam Koliform    Toplam Katı Madde
   Çözünmüş Oksijen    Tuzluluk
   Çözünmüş Katı Madde    Çökebilen Katı Madde
   Askıda Katı Madde    Yağ - Gres Tayini
   Sülfit Tayini    Ağır Metal Analizleri(Cd,Pb,Cu,Ni,Cr,Zn)
   Nitrat / Nitrat Azotu Tayini    Amonyum / Amonyum Azotu Tayini
  Toplam Kjeldahl Azotu    Suda Sertlik Tayini
   Bulanıklık    Toplam Azot
   Florür    Klorür
   Krom (VI)    Serbest ve Toplam Klor
   Siyanür    Sülfür
   İyodür    Fenol
   Sülfat    Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)
   Biyokimyasal Oksijen    (Anyonik / Katyonik )
   Silika    Bor
   Baryum    Selenyum
   Orto Fosfat    Toplam Fosfor
 
 
 
 
 
 
 
  Etiketler : içme suyu analiz, içme suyu analizleri, içme suyunun analizi, içme suyu analizi
   
   
   
  AnasayfaKurumsal Belgelerimiz Referanslarımız İletişim Site Haritası